Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 - Play this Free Online Education Game which is a Gjuha dhe letersia kuize game, Gjuha shqipe pjesa e pare game, Gjuhe dhe Letersi game, Gjuhe dhe letersi matura game, Matura Teste game, Matura letersia game, Matura shteterore game, Ma and all free games on Fupa Games
   

Fun Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 Free Game

"Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14"
A Free Online Game


Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14

Click To Play

Free Game Plays: 539  Online Game Rating: Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 Star 1Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 Star 2Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 Star 3Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 Star 4Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 Star 5 Online Bookmark:


Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 Online Information

Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 Category: Online Education Games
Description: Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e katërmbëdhjetë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the 14 part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign. This game is online.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Developer: rapitful
Instructions: Check inside the game for instructions on how to play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14.

Link Code: | Embed Code: | IFrame Code:
Add this game to your web page!

Copy this code to your page

Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 Game Comments

Leave a comment about Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14!
Sign up or Login to post a comment about Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14!


If you liked Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 14 you might also like this game:  


DMCA | Privacy | Sitemap
Copyright © 2008-2014 Fupa Games Inc. Trademarks & Copyrights belong to their respective owners.